2013. február 2., szombat

Grafomotoros fejlesztésSzilágyiné Makra Ildikó grafológiával és grafomotoros fejlesztéssel foglalkozik.

A grafomotoros ügyetlenség azt jelenti, hogy a gyereknek nagyon gyenge a kézmozgása, a rajzkészsége, vagy egyáltalán nem hajlandó kezébe venni a ceruzát. Fel kell tárni, hogy mi lehet az oka. Lehet értelmi oka, még nincs olyan színvonalon a gyermek, regresszió, visszafejlődés érte, illetve nem kellő idejű fejlődési állapotban van a gyermek. Lehet organikus sérülése, lehet bármi, ami a finommotoros koordinációt zavarhatja szellemi szinten. Lehet testi például a kézizmok görcse. Lehet, hogy olyan feszültség van benne mondjuk egy testvér miatt vagy a szülő magas elvárása miatt, vagy, hogyha a testvér esetleg nagyon jól tud rajzolni, ezért ő úgy gondolja, hogy meg se próbálja. Ilyenkor érdemes alacsonyabbra tenni a mércét, kevesebbet elvárni, mert még egy óvodás gyerek tulajdonképpen nem alkalmas arra.
Mikor lehet felfedezni elsősorban, hogy valami elváltozás van, valami probléma van, ami szakirányú befolyásolát igényel, óvodás korban vagy első osztályos korban?
Az óvodás korban már látszik, hogyha valaki nem szívesen végez apró dolgokokkal feladatokat, tehát nem csak a rajzolás, hanem hogyha nem szeret legoval játszani, nem tud összeilleszteni apró dolgokat. Képtelen az apró dolgokat megfogni, összerakni. Például olyan egyszerű dolgot, hogy a filctollnak a kupakját kinyitni és visszadugni, beletalálni abba a lyukba. Kellő energiával szét tudja-e szedni, le tud-e nyomni egy labdát laposra, tehát gyurmázásnál tud-e lapítani, tud-e gyöngyöt fűzni, beletalál-e az egyre kisebbedő méretbe.
Az a gyerek, aki nem tud kötni, csatolni, gombolni, masnit kötni, annak nem alkalmas a kézügyessége arra, hogy az első osztályban a három milliméteres vonalközbe az elvárt szinten írjon. Mennyi idő kell ahhoz, hogy egy ilyen terápia után a gyerekek íráskészsége javuljon? Mennyi idő után várható javulás?
Teljesen változó, attól függően, hogy mi volt a kiváltó ok.
Lehet, hogy a legtöbb szülő nem tudja, hogy egyáltalán lehet fejleszteni az óvodán és az iskolán kívül a gyermek grafomotoros képességét, kézügyességét.  Mi a grafomotoros fejlesztés? Finommozgások koordinációjának, rajz- és íráskészségének a fejlesztése. A "grafomotorikus" szó jelentése írómozgást jelent, de tágabb értelemben használatos. Az összes finommozgás-koordinációt igénylő tevékenység, szűkebb értelemben pedig a rajz- és íráskészséggel kapcsolatos mozgások összefoglaló kifejezése. Szűkebb értelemben diszgráfia/diszlexia prevenció-korrekció.


A grafomotoros zavarok okai:

Különböző okok találhatóak a háttérben, többnyire több ok is lehetséges, ezért fontos a szülővel való baráti beszélgetés közben anamnézist készíteni.
Szomatikus (testi)- görcsös, vagy tónustalan kézizmok, rövid, nehezen mozgó ujjak, ujjpercek, agyi mozgásvezérlés zavara, stb.
Mentális (értelmi) organikus agykárosodás, átmeneti kémiai zavar, keresztmodalitások (látási, hallási észlelés) zavara, stb.
Pszichés (lelki) szorongás, trauma, kisebbségi érzés, túlzott megfelelési vágy, túlzott követelményszint, stb.
Szociális (társadalmi) ingerszegény környezet, elhanyagoló nevelés, nem megfelelő minta követése, stb.


A grafomotoros zavar jelei:

A gyermek ügyetlen, finommozgás koordinációja gyengébben fejlett azonos életkorú társainál. Nem akar, nem tud, nem mer, vagy nem szeret rajzolni, gyöngyöt fűzni, aprólékos, finom kézmozgásokat igénylő feladatokat végezni. Pld: Nehezen tudja ruháját begombolni, cipőfűzőjét befűzni, csomót, illetve masnit kötni, cipzárt bekapcsolni, stb.


A grafomotoros fejlesztés tartalma:

Grafomotoros fejlesztés szükséges mindazoknál a gyerekeknél (személyeknél), akinél problémás az ábrázolás, az írás, vagy a finommozgások növelése. Valami oknál fogva retardáció, ill. regresszió történhet e területeken. A fejlesztéssel megelőzhető, ill. csökkenthető a tanulási zavarok kialakulása, (diszgráfia, diszlexia, diszkalkulia), melyek a rárakódó negatív visszajelzések kompenzálásaként magatartási zavarokhoz vezethetnek.


A fejlesztés feladata:

Célzott gyakorlat-sorokkal lehetővé tenni a megfelelő gyorsaságú és erősségű, kontrollált, célirányos kézmozgást, az ujjak differenciált és összehangolt együttműködését, a folyamatos, rugalmas vonalvezetést, pontos vonalkapcsolásokat és jó formaalakításokat különböző méretekben. Helyes ceruzafogás és használat elsajátításának elősegítése.


A fejlesztés módszerei:

Mivel a grafomotoros zavarok okai változatosak, így a megoldási módok is egyénre szabottak. Ezek közül néhány: légzőgyakorlatok, relaxáció, kéz-ujj masszázs, az agyféltekék összehangolt működését is elősegítő keresztezett nagymozgások, a finommotorikát fejlesztő változatos apró mozgások, stb.


A fejlesztés hatása

Az okok ismeretében, célzott játékos gyakorlással, az egyéni fejlődési ütemnek megfelelő haladással, az alapvető érési periódusban jelentős eredményeket lehet elérni, de bármilyen életkorban jól fejleszthető az egyén, amennyiben saját akaratából szeretne változni, változtatni.


Főleg 5-7 éves korban, a normál érési folyamatra építve lehet ugrásszerű fejlődést elősegíteni, mert ebben az időszakban zajlik a kézizmok, kézközép-csontok erősödése, a finom-mozgás koordinációjáért felelős agyi struktúrák kiépülése, az idegpályák myelinizációja.
A szerkezet és funkció egységének és kölcsönhatásának elve alapján tudjuk, hogy a szerkezet, - az agy alapja a működésnek, a működés viszont fejlesztőleg hat vissza a szervezetre, így folyamatosan magasabb rendű működés, fejlődés jön létre.
A mozdulatokat és koordinációjukat az agy hozza létre, de a mozgás visszahat az agy különböző területeinek fejlődésére is. Tehát folyamatos interakciók közben, folyamatos gondolat-viselkedés-mozgáskombinációk alakulnak, amelyek a tanulás során megerősítődnek-rögződnek, ill. gátlódnak-kioltódnak. A rögződő grafikus- és magatartásformák, beidegződő mozdulatminták megváltoztatásával változik a személyiség egyéb válaszmintázata is. Átalakul viselkedése, kapcsolatai, mert minden síkon történik változás.
A különböző okok alapján létrejövő, hasonló magatartási, cselekvési, mozgási zavarok feloldása, áthangolása különböző módszerekkel, visszahat az eredetre. A zavart kiváltó gátlások feszültségek, blokkok csökkennek, átíródnak, új agyi kapcsolatok, járható utak létesülnek az agy szinapszis rendszerét tekintve testi, az egyén késztetésére nézve tudatalatti és tudatos cselekvési szinteken egyaránt.


A grafomotoros fejlesztés során alkalmazott, egyénre szabott módszerek változatos kinesztetikus-, taktilis ingerek és kézmozgások, a finommotorikus fejlődés visszahat az agy egyébterületeinek fejlődésére is. Fejlődik a logikai- és kombinációs készség, a tájékozódó képesség, kreativitás, az ötletes megoldásokban a fantázia, és még sok fontos szellemi képesség, mely a sikeres iskolai tanulásban előnyöket jelent, és meghatározza a gyermek iskolához és tanuláshoz való pozitív viszonyát.


Összefoglalva tehát:

A finommozgás koordinációjának, azon belül a kézügyességnek a fejlesztése. Rajz- és íráskészség fejlesztése.

A "grafomotoros" kifejezés, az írás kivitelezéshez szükséges rajzoló- és írásmozgás(ok) megnevezése.
A grafomotors zavar (diszgráfia) a fejletlen finommozgás-koordináció megnevezése. Akkor jön létre, ha az íráskészség kialakulása nehezített, zavart, vagy egyenetlen.

A rajzoláshoz és későbbi íráshoz szükséges:

pont fixálásának képessége, fókusz megtartása,
térbeli helyzet és -viszony helyes használata, kialakult testkép
alak-háttér percepció, alakkonstancia,
szem-kéz koordináció,
ritmusérzék, sorrendiség felismerése és tartása

helyes ceruzafogás- és tartás, megfelelő nyomóerő

gördülékeny vonalvezetés

Grafomotoros foglalkozás szükséges mindazoknál a személyeknél, akiknél problémás az ábrázolás, írás, vagy egyéb finommozgások minősége.Gyermekeknél:
Rajzkészség kialakítása, írómozgásra előkészítése, felkészítés a sikeres iskolakezdésre, írászavar megelőzése, javítása.

Felnőtteknél:
Gördülékenyebb írás kialakítása, ami visszahat a személyiségre, sikeresebb emberré válhatunk általa.

Időseknél:
Merev mozgások harmonizálása, agyvérzés után az írás újra kialakítása. Az aláírás - mint személyiséghordozó azonosító-jegy - újrastruktúrálása.Megelőzhető, vagy csökkenthető a tanulási zavarok kialakulása. (diszgráfia/diszlexia)
Oldhatóak az érzelmi alapon létrejött blokkok, melyek gyengítik a memóriát és zavarokat okozhatnak a szellemi teljesítményben.
Alakul a személyiség viselkedés- és cselekvésmódja, magatartása.
Javul a finom-mozgások minősége, és a rajzkészség.

Rendezett íráskép és olvasható betűk hozhatók létre tartósan.

Folyamatos interakciók közben folyamatos gondolat-viselkedés-mozgáskombinációk alakulnak.
A rögződő grafikus - és magatartásformák, beidegződő mozdulatminták megváltoztatásával pozitívan változik a személyiség.

Szilágyiné Makra Ildikó Judit

Forrás: www.iraszavar.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése